Plochá střecha a kvalitní hydroizolace jdou ruku v ruce

Mít dům bez kvalitně provedené izolace je nesmysl a cesta bez konce. Voda se Vám bude do domu “tlačit” horem spodem. Proto je základ klást důraz na to, aby byl Váš dům profesionálně izolovaný těmi nejlepšími materiály na trhu. Voda si cestu do budovy nesmí najít ani po nějakém čase od izoloce. A co teprve máte-li plochou střechu?

Ploché střechy nejsou jen doménou panelových domů a pozůstatek socialistického realismu. Stavěly se před ním, staví se dnes a s ohledem na specifické výhody se stavět budou i nadále, navíc se vracejí zase do módy. Plochá střecha umožňuje dosažení většího obestavěného prostoru při opticky nižší stavbě, není tak konstrukčně složitá jako sedlová střecha a zároveň ji lze využít při zastřešení stavby s jakýmkoliv půdorysem. Ve výčtu benefitů by neměla chybět ani možnost využití prostoru střechy co by terasy a lepší odolnost vůči požáru. Otázkou je, jak zabezpečit, aby do objektu nezatékalo. S ohledem na samotný charakter ploché střechy je naprosto přirozené, že se na ni drží sníh a srážková voda neodtéká tak jako je tomu u šikmé střechy. Ani plochá střecha proto není stoprocentně rovná, ale má určitý spád. Normy nařizují realizaci plochých střech s alespoň 2% náklonem. Vraťme se však k tomu podstatnému, a sice hydroizolaci plochých střech. Musí být dostatečně kvalitní, protože tvoří nejsvrchnější vrstvu střechy a jejím účelem je zabránit pronikání vody hlouběji do střechy, odkud se následně dostává přímo do prostor objektu. Běžně se používají hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC nebo asfaltu a plechy. Kvalita materiálu je rozhodující, nicméně podstatnou roli hraje také dodržení technologických postupů. Realizace hydroizolace vyžaduje určité zkušenosti a proto je nutné svěřit ji do rukou odborníků. V opačném případě se může prvotní finanční úspora proměnit v prudký nárůst nákladů.

Mohlo by se vám líbit...