Když podáváte žalobu k soudu, jak na to? 

Žaloby podávané na osobu nebo instituci nejsou ničím zvláštním, zejména ne v současné době, kdy se neodpouští ani zvýšení výplaty. Zatímco někdy se u soudů řeší skutečně závažné věci, jindy se jedná o banality, ze kterých spíše obě strany odejdou s prázdnějšími kapsami, než s jakými do sporu přišli. Pokud, z jakéhokoli důvodu, chcete také podat žalobu k soudu, pojďme si říct vše, co o této věci musíte vědět a znát.  

S podáváním žaloby se neotálí 

Soudní řízení zpravidla zahajuje návrh, kterým je právě žaloba. Čili pokud podáváte žalobu, podáváte návrh na soudní řízení, které tímto podáním také začíná. Žalobce se obrací na soud a žádá jím poskytnutí právní ochrany proti žalovanému a žádá zároveň soud o to, aby kvalifikovaně rozhodl o sporu nebo situaci, která je předmětem žaloby.  

Ať už potřebujete nebo chcete podat žalobu z jakéhokoli důvodu, s podáváním žaloby se rozhodně neotálí, spíše naopak. Žaloba se podává zpravidla co nejdříve. Platí zde totiž pravidlo, že právo přeje bdělým.  

Podávejte žalobu ke správnému soudu 

Při podávání žaloby musíte vědět, na jaký soud máte žalobu podat. Soudů je totiž v současné době celá spousta a to, na jaký soud budete žalobu podávat se odvíjí od toho, co je předmětem žaloby. Bude se jednat o insolvenční řízení nebo o pracovněprávní záležitosti? To je rozhodující.  

Teprve poté začnete sepisovat žalobu k soudu, která by měla obsahovat veškeré právní náležitosti, které jsou zákonem vymezeny. Mezi ty patří označení soudu, také věc, které se žaloba týká a samozřejmě také podpis a datum.  

Vždycky pamatujte na to, že žaloba musí být sepisována skutečně pečlivě a že ji žalobce musí správně formulovat, aby bylo na první dobrou zřejmé, čeho se konkrétně domáhá. Pokud se v žalobě najde chyba, hraje to v neúspěch věci. 

Mohlo by se vám líbit...