Jak vybírat pozemek na rodinný dům?

Jak vybrat pozemek

Jak vybrat pozemek

Ať už jste mladý pár anebo partneři setrvávající v dlouhodobém vztahu, rozhodnutí o postavení domu je velice závažným krokem ve vašem životě.

Takže… Pozemek máte vybraný, ale co dělat dál? Jako první byste si měli na pozemek osobně zajet a nevěřit pouze informacím uvedeným na internetu. Návštěvu si naplánujte tak, abyste se mohli zastavit i na místním obecním úřadě a zjistili další informace.

Pokud se vám pozemek líbí, zajděte si na výše zmíněnou místní obec a dožadujte se dalších informací.

  • Historie pozemku (případné problémy v minulosti, například spodní voda, podloží…)
  • Obecnou místní vybavenost, možnost napojení na kanalizaci, elektřinu, vodu, plyn, telefon (vše si ověřte písemně)
  • Číslo pozemku
  • Omezení, která se na pozemek vztahují
  • Kopie katastrální mapy
  • Jméno vlastníka
  • Kontaktní informace na místní pobočku elektrických rozvodných závodů a vodovodů, případně další důležité kontakty

Geologický průzkum

Pokud hodláte stavět stavbu větších rozměrů, je geologický průzkum na místě. Tyto informace lze ale také sehnat na obci a od sousedů. Pokud s vámi sousedí jakoukoli částí pozemku, stává se automaticky spoluúčastníkem povolovacího řízení stavby a má právo se bezdůvodně odvolat a prodloužit tak vaše získání stavebního povolení.

Realitní kanceláře

Měly by vám ušetřit většinu výše popsaných činností. Doporučuji vám tedy realitním kancelářím důvěřovat, protože vědí, co dělají. Přeci jen už se v tomhle oboru pohybují spoustu let.

Daně

Této části textu věnujte veškerou svou pozornost, protože vás může ušetřit pokut. Pokud se stanete majitelem pozemku, automaticky vám vzniká povinnost odvádět u pozemku daně. Daň z pozemků tvoří součást daně z nemovitostí. Pokud máte na pozemek vydáno platné stavební povolení a na pozemku probíhá stavba, jste od některých daní osvobozen. Ale pouze od některých.

Mohlo by se vám líbit...