Nejlepší způsob vytápění v rodinném domu? Tepelné čerpadlo!

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje získávat teplo ze zdrojů, jako je například voda vřece, půda nebo vzduch. Tyto zdroje mají nižší teplotu, než je teplota, kterou chceme do domu přivádět. Tepelné čerpadla ale dokáží pomocí komprese a expanze plynu získat z těchto zdrojů teplo o přibližně 55°C. Podle média, ze kterých tepelné čerpadlo bere energii rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch-voda, tepelná čerpadla země-voda a tepelná čerpadla voda-voda. Energie je všude kolem nás. Je pouze vinou současné technologie a pohodlnosti společnosti, že jsou v masivní míře využívána zejména fosilní paliva, jejichž cena den ode dne roste. Před deseti lety byla tepelná čerpadla považována za drahý výstřelek, avšak stoupající ceny plynu a elektřiny situaci dočista mění a zájem o tepelná čerpadla stále roste. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Proč tedy nevytápět dům zdroji, ze kterých lze veškeré teplo získat v takřka neomezeném množství z vlastního pozemku?

Mohlo by se vám líbit...