Historie tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla byl znám před více než 150 lety, ale k jeho praktickému využití došlo v Evropě až okolo roku 1980. V tomto období se v důsledku ropné krize hledaly alternativy k tehdy rozšířenému vytápění fosilními palivy, především olejem. Tepelné čerpadlo je zařízení, které získává energii z okolního prostředí (voda, vzduch, země) a předává ji dál. Dnes je tepelným čerpadlem vybavena každá desátá novostavba a využívají ho zejména jen ergeticky úsporné domy. Tepelná čerpadla patří k těm zdrojům tepla, která jsou šetrná k životnímu prostředí, dokážou uspořit energii a navíc pokryjí většinu energetických potřeb domu. Neudělá jej však plně nezávislým. Jako topné médium využívají čerpadla buď vodu, nebo vzduch. Počáteční investice do tepelného čerpadla je poměrně vysoká, nicméně se vám brzy vrátí. Návratnost a kompenzace tepelných čerpadel je s ohledem na průměrnou cenu a současných cen energií přibližně osm let.

Mohlo by se vám líbit...