Stavíte dům? Rekonstruujete ho? Nezapomeňte na kvalitní tepelnou izolaci!

V prvé řadě je hlavní uvědomit si, k čemu vlastně tepelná izolace slouží. Zásadně samozřejmě k tomu, aby dům neměl tak velké tepelné ztráty v zimním období. Neméně důležitá je však ochrana před tepelnými zisky v letním období a také získání akustické pohody. V neposlední řadě také finanční úspora díky stále se zvyšujícím cenám za energie.

Rozhodování ovlivňuje mnoho faktorů, jako je potřebná tloušťka izolace, vlhkost, hořlavost a pochopitelně i cena materiálu a práce. U starých domů, kde je leckde porušená hydroizolace a ze základů prosakuje voda, mohou být stěny vlhké. Pokud jde jen o malé množství vlhkosti, pak to lze řešit speciálním děrovaným polystyrenem opatřeným difuzně otevřenou stěrkou a omítkou. Obecně ale platí, že tam, kde jsou vlhké stěny, je třeba napřed vyřešit problém vlhkosti, a pak teprve dělat tepelnou izolaci. Pokud to nejde, tak asi nejlepší řešení je provětrávaná fasáda s minerální vatou jako tepelnou izolací. Vedle přírodních tepelných izolací rostlinného a živočišného původu se používají hlavně materiály pěnové, minerální a speciální nové typy. Mezi materiály pěnové patří především pěnový a extrudovaný polystyren, tvrdá polyuretanová pěna, polyetylen nebo pěnové sklo. Mezi vláknité minerální materiály se řadí kamenná či skelná vlna a mezi speciální například vakuová izolace, celulóza nebo expandovaný perlit. Samozřejmě musíte zvážit všechna pro a proti a poradit se s odbornou profesionální společností. Jaký bude postup a výběr vhodného materiálu nechte raději na jejich uvážení.

Mohlo by se vám líbit...